Studiu de fezabilitate pentru Parc Fotovoltaic, conform HG907/2016.

SC 0724117325 CONSULTANTAPNRR SRL vine în sprijinul dumneavoastră realizând cu ingineri acreditați ANRE Studii de Fezabilitate în conformitate cu HG907/2016 pentru solicitanții din cadrul programului: Schema de Ajutor privind Sprijinirea Investițiilor în noi Capacități de Producție a Energiei Electrice Produsă din Surse Regenerabile pentru Autoconsumul Întreprinderilor din Cadrul Sectorului Agricol si Industriei Alimentare.

PROIECTARE - CONSULTANȚĂ - Studiu de fezabilitate

Conform HG907/2016, Studiul de Fezabilitate trebuie sa propună minimum două scenarii sau opțiuni tehno-economice diferite, recomandând într-un mod justificat și documentat scenariul sau opțiunea tehno-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiții.

Studiul de fezabilitate conform HG907/2016 cuprinde:

 • Analiză cost beneficiu
 • Prezentarea a minimum 2 scenarii tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții
 • Documentele de urbanism, acorduri și avize conforme
 • Plan de amplasare în zonă
 • Informații generale privind obiectivul de investiții
 • Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus
 • Implementarea investiției
 • Plan de situație
 • Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții
 • Scenariul tehnico-economic optim, recomandat
 • Concluzii și recomandări
 • Planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice

Prețul este de 15.000 RON + TVA

Acte necesare:

 • C.U.I.
 • C.I. REPREZENTANT LEGAL
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
 • 3 POZE CU LOCAȚIA DE IMPLEMENTARE
 • PUTEREA INSTALATĂ – MW
 • LISTA ECHIPAMENTE: TIP PANOURI, INVERTOR, TIP STRUCTURĂ MONTAJ
PARC PANOURI FOTOVOLTAICE
PROIECTARE-CONSULTANTA-contact

Pentru mai multe detalii:

 • Telefon: 0724 117 325
 • E-mail: contact@proiectare-consultanta.ro
 • Adresa: Târgu Jiu, Calea Eroilor, nr. 25, Județul Gorj
×